Tin tức > Tin nội bộ Gặp gỡ & giao lưu - tôn vinh doanh nghiệp Việt vì người Việt
Chương trình Gặp gỡ & Giao lưu - Tôn vinh Doanh nghiệp Việt vì người Việt do Trung tâm truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức vào ngày 22 tháng 6 năm 2010.
doanh-nghiep-viet-vi-nguoi-viet1.jpg
doanh-nghiep-viet-vi-nguoi-viet2.jpg
doanh-nghiep-viet-vi-nguoi-viet3.jpg
doanh-nghiep-viet-vi-nguoi-viet4.jpg

Công ty Cung cấp Suất ăn Miên Nam.//