Suất ăn công nghiệp
Thực đơn suất ăn công nghiệp Dịch vụ Suất Ăn Công Nghiệp là dịch vụ mũi nhọn hàng đầu của công ty. 
THỰC ĐƠN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THỨ 2
TRỨNG CHIÊN CẢI MẶN
GAN HEO XÀO CHUA NGỌT
HEO XÀO CÔ VE
GÀ RAM ĐẬU PHỘNG
CÁ ĐIÊU HỒNG KHO CÀ
THỊT LUỘC DƯA MẮM
CÁ NGÂN CHIÊN
CANH KHỔ QUA DỒN THỊT
ĐẬU ĐŨA XÀO
CANH BÍ XANH
Thứ 3
CHẢ CÁ KHO TIÊU
CÁ HƯỜNG CHIÊN SẢ
HEO KHO CỦ CẢI
GÀ KHO GỪNG
HEO RAM HÀNH
XÍU MẠI SỐT CÀ
CÁ TRÊ KHO TIÊU
CANH CHUA CÁ HÚ
DƯA LEO, CÀ CHUA
CANH BÙ NGÓT
THỨ 4
CÁ NỤC KHO MĂNG
LÒNG BÒ XÀO THƠM
HEO KHO ĐẬU HŨ
GÀ RAM ĐẬU PHỘNG
TRỨNG CÚT SỐT THỊT
CÁ TRÁO CHIÊN GIÒN
GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
HEO XÀO CẢI THÌA
CANH LAGIM SƯỜN NON
CÀ TÍM XÀO
THỨ 5
BÒ XÀO BÔNG HẸ
GÀ KHO CẢI CHUA
HEO KHO MĂNG
CHẢ MỰC
CÁ RÔ ĐỒNG CHIÊN GIÒN
BASA NẤU MẮM
TRỨNG KHO NƯỚC DỪA
CANH TÀU HŨ HẸ
CẢI THẢO LUỘC
CANH LAGIM
THỨ 6
CHẢ TRỨNG
BASA KHO TIÊU
MỰC XÀO THẬP CẨM
KHO LÙ ĐÙ SỐT MẮM
GÀ KHO NGHỆ
HEO KHO TRỨNG
CÀ TÍM THỊT BẰM
CANH BÍ XANH SƯỜN NON
RAU MUỐNG XÀO
CANH RAU DỀN
THỨ 7
CÁ ĐIÊU HỒNG SỐT DẦU HÀO
CHẢ CÁ CHIÊN CỐM
HEO KHO NẤM RƠM
LÒNG GÀ XÀO MƯỚP
HEO XÀO BÔNG HẸ
TRỨNG CÚT KHO TÀU
BASA PHI LÊ CHIÊN SẢ
CANH KHOAI MÔN SƯỜN NON
BẮP CẢI LUỘC
CANH KHỔ QUA