Thực đơn
Thực đơn đãi tiệc Sau đây là một số thực đơn tham khảo để Quý khách dễ dàng lựa chọn cho buổi tiệc của mình. Đơn giá của mỗi thực đơn là cho 01 bàn/10 người là khoảng 1.700.000 đ
Suất ăn nhanh Mô tẳ ngắn