Dịch vụ
QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN CÔNG TY CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM là đơn vị đầu tiên được Cục an toàn vệ sinh thực phẩm và Hội khoa học công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam trao tặng Huy chương vàng, Cúp vàng thương hiệu An toàn vì sức khỏe cộng đồng trong ngành cung cấp suất ăn công nghiệp Việt Nam.
Chuyên cung cấp Suất ăn Công nghiệp cho các trường học, nhà máy xí nghiệp và bệnh viện trong cả nước Chuyên cung cấp Suất ăn Công nghiệp cho các trường học, nhà máy xí nghiệp và bệnh viện trong cả nước
Dịch vụ Dịch vụ công ty Miền Nam.